Ogniska Muzyczne

Serdecznie witamy na stronach Ognisk Muzycznych Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego! Istniejemy już od ponad 70 lat! :)
Zapraszamy na Koncert Uczniów Ognisk Muzycznych Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. .Stanisława Moniuszki
Ogniska Muzyczne Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego zapraszają do klas gitary i perkusji!
Nie istotne ile masz lat, ani czy wcześniej grałeś/grałaś na instrumencie!
Informacje: telefonicznie ☎️ 513 123 119 lub mailowo ogniska@wtm.org.pl 📧

 

Kierownik Ognisk Muzycznych - Teresa Hanna Krajewska

Koordynator prac Ognisk Muzycznych - Violetta Odrzywolska-Piasecka

 

Ogniska Muzyczne są niepubliczną placówką oświatową utworzoną i prowadzoną przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki. Działamy od 1951 r. Przyjmujemy zapisy do Ognisk Muzycznych I i II stopnia, a także od 2003 roku do działu muzyki rozrywkowej.

Nabór słuchaczy jest oparty na zasadzie maksymalnej dostępności. Przyjmujemy kandydatów po sprawdzeniu ich predyspozycji słuchowo-manualnych.

Nie obowiązuje limit wieku.

W Ogniskach Muzycznych I stopnia realizujemy program podstawowej szkoły muzycznej. Uczniowie zdają egzaminy półroczne i roczne, po których otrzymują świadectwa promocyjne do następnej klasy. W komisjach egzaminacyjnych zasiadają konsultanci ze szkół muzycznych II stopnia.

Pełny cykl nauczania kończy się egzaminem, po którym słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia ogniska. Chętni, po zakwalifikowaniu przez komisję egzaminacyjna, mogą kontynuować naukę w klasie dyplomowej, która kończy się egzaminem dyplomowym. Warunkiem uzyskania dyplomu jest ukończenie 3-letniego kursu teorii muzyki. Absolwenci ognisk muzycznych I stopnia mają możliwość dalszego kształcenia w 3-letnich ogniskach II stopnia, gdzie doskonalą swój warsztat instrumentalny, poznają literaturę muzyczną i wzbogacają wyobraźnię artystyczną. Mogą też zdawać do średnich szkół muzycznych.

Tak jak w Ogniskach Muzycznych I stopnia, po każdym roku szkolnym uczniowie otrzymują świadectwa promocyjne, a kurs kończy się egzaminem dyplomowym, po którym uczniowie otrzymują dyplom ukończenia ogniska II stopnia.

Kształcimy także (zarówno w ogniskach I jak i II stopnia) w systemie bezegzaminacyjnym, program jest dostosowany wówczas do indywidualnych możliwości ucznia. Zajęcia z teorii muzyki nie są wówczas obowiązkowe. Po zakończeniu nauki osoby kształcące się w tym trybie otrzymują zaświadczenie o uczęszczaniu do ogniska muzycznego.

Proponowany przez nas zestaw zajęć obejmuje:

     • indywidualne lekcje gry na wybranym instrumencie

     • zajęcia grupowe z teorii muzyki

     • lekcje z akompaniamentem fortepianu

Ponadto oferujemy:

     • możliwość grania w zespołach kameralnych

     • konsultacje i warsztaty muzyczne prowadzone przez nauczycieli szkół muzycznych II stopnia

     • udział w koncertach organizowanych m.in. w sali koncertowej WTM (Pałac Szustra)

Zapewniamy wysoki poziom kształcenia przez doświadczonych pedagogów.

Zapraszamy serdecznie!

KONTAKT

ul. Wspólna 61, 00-687 Warszawa - ogniskamuzyczne.wtm@gmail.com | tel. 22 628 18 42 | kom. 513 123 119

Facebook

YouTube

Skip to content