Biblioteka

W Bibliotece, Archiwum i Muzeum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki realizowany jest projekt współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawa

Biblioteka, Muzeum i Archiwum WTM posiada zbiór nut, książek, czasopism i rękopisów muzycznych, dotyczących polskiej kultury muzycznej XIX i pierwszej połowy XX wieku. Jest on podstawowym źródłem badań dla muzykologów, historyków i studentów uczelni muzycznych.


Bogata kolekcja rękopisów muzycznych jest także podstawą wydań źródłowych lub bywa wykorzystana przez artystów muzyków pragnących wzbogacić swój repertuar estradowy nieznanymi utworami polskich kompozytorów. W ograniczonym zakresie dostępna jest literatura pedagogiczna dla uczniów niższych i średnich szkół muzycznych.

Usługi reprograficzne: kserokopie, mikrofilmy, fotokopie i skany obiektów archiwalnych wykonywane są wyłącznie za zgodą i pośrednictwem kierownika Biblioteki WTM w Zakładzie Reprografii Biblioteki Narodowej w Warszawie, al. Niepodległości 213 z posiadanych przez Bibliotekę Narodową negatywów mikrofilmowych obiektów ze zbiorów Biblioteki WTM; kserokopie z pozostałych materiałów w ograniczonym zakresie na miejscu.

Udostępnianie powszechne, wyłącznie w czytelni Biblioteki WTM

Informacje o zawartości zbiorów Biblioteki WTM są dostępne w katalogach kartkowych w czytelni Biblioteki oraz w dwóch katalogach drukowanych:


- Andrzej i Irena Spózowie: Katalog polskich druków muzycznych 1801-1875
w zbiorach Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki.
Warszawa 2000.


- Elżbieta Wąsowska: Rękopisy muzyczne XIX-XX wieku. T. 1-4. Warszawa 2001. (Katalog Mikrofilmów / Biblioteka Narodowa. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych; nr 26-29).

Facebook

YouTube

Skip to content