Ogniska Muzyczne II stopnia


Przyjmujemy absolwentów ognisk muzycznych I stopnia (zarówno z dyplomem, jak i bez) oraz uczniów którzy ukończyli szkołę muzyczną I st.

3-letni cykl nauki obejmuje:

  • Indywidualne lekcje gry na instrumencie w wymiarze 2x45 min. tyg.
  • Indywidualne lekcje śpiewu (piosenki) w wymiarze 2x45 min. tyg.
  • Lekcje z akompaniamentem fortepianu (z wyjątkiem klasy fortepianu)
  • Zajęcia teoretyczne obejmujące kształcenie słuchu II etapu (z elementami harmonii), naukę o muzyce II etapu (z literaturą muzyczną)w wymiarze 1x90 min. tyg.
  • Możliwość zajęć w zespołach instrumentalnych, instrumentalno-wokalnych, lub wokalnych.
  • Egzaminy półroczne i roczne w obecności konsultantów-pedagogów szkół muzycznych II st.
  • Udział w koncertach w siedzibie WTM-u w Pałacu Szustra i innych salach koncertowych
  • Udział uczniów w warsztatach muzycznych, przeglądach, konkursach.

 

3 letni okres nauczania kończy się egzaminem dyplomowym.

Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach muzycznych II st. a także w Akademiach Muzycznych (dotyczy klasy śpiewu i piosenki).

Facebook

YouTube

Skip to content