Ogniska Muzyczne I stopnia


Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem nauczania szkoły muzycznej I stopnia.

Pełny 6-cio letni cykl nauczania obejmuje:

  • Indywidualne lekcje gry na instrumencie w wymiarze: 1x60 min. tyg. (ew. 2x30 min. tyg.) albo 2x45 min. tyg.
  • Indywidualne lekcje śpiewu (piosenki) w wymiarze 60 min. tyg. lub 2x45 min. tyg.
  • Lekcje z akompaniamentem fortepianu (z wyjątkiem klasy fortepianu)
  • Zajęcia teoretyczne w odpowiednich grupach wiekowych w wymiarze 1x90 min.tyg. (kształcenie słuchu z elementami rytmiki i nauka o muzyce z literaturą muzyczną)
  • Egzaminy półroczne i roczne
  • Konsultacje egzaminacyjne prowadzone przez pedagogów szkół muzycznych II stopnia
  • Możliwość zajęć fakultatywnych w postaci zespołów kameralnych
  • Udział uczniów w cyklicznych audycjach i koncertach w siedzibie WTM-u w Pałacu Szustra
  • Udział najzdolniejszych uczniów w przeglądach, konkursach lokalnych i ogólnopolskich

Warunkiem uzyskania dyplomu Ogniska Muzycznego I st. jest ukończenie 3-letniego kursu nauki teorii, a także zdania egzaminu dyplomowego z przedmiotu głównego(instrumentu lub śpiewu czy piosenki)

Kształcimy również w systemie bezegzaminacyjnym.
Program dostosowany jest wówczas do indywidualnych możliwości ucznia. Zajęcia z teorii muzyki nie są wówczas obowiązkowe. Po zakończeniu nauki uczniowie utrzymują zaświadczenia o uczęszczaniu i ukończeniu Ogniska Muzycznego I st.

Absolwenci Ognisk Muzycznych I st. we wszystkich systemach kształcenia maja możliwość kontynuowania nauki w 3-letnich Ogniskach Muzycznych II st.

Facebook

YouTube

Skip to content