koncerty edukacyjne

Koncerty organizowane przez WTM maja formę opowieści słowno-muzycznej, poprowadzonej według przygotowanego wcześniej scenariusza stanowiącego zamkniętą, zwartą fabułę zróżnicowaną pod względem charakteru i dynamiki.

Różnorodna tematyka zapoznaje dzieci ze zjawiskami przyrody związanymi z porami roku, wprowadza w świat bajek, przybliża legendy, baśnie i zwyczaje polskie.

Dzieci aktywnie uczestniczą w koncercie biorąc udział w zabawach ruchowych i śpiewają piosenki. Koncert ma na celu nie tylko zapoznanie dzieci z samą muzyką lecz również instrumentem, z którego się ona wydobywa, z jego nazwą, budową, sposobem grania.
Prezentowane fragmenty utworów muzyki klasycznej i wykonywane piosenki są przystosowane do możliwości percepcyjnych dzieci.


Program koncertu obejmuje:
- prezentację wybranego w danym miesiącu instrumentu
- muzykę klasyczną znanych kompozytorów
- piosenki odpowiednio dobrane tematycznie
- słowo (proza lub wiersz)

W koncercie biorą udział 3 osoby- wokalista i dwoje instrumentalistów


Cykl koncertów obejmuje 10 spotkań (jedno spotkanie w miesiącu)
Koncert trwa około 30 min.


tel/fax 22 849 68 56,
22 849 56 51
w godz. 9.00 - 16.00

Facebook

YouTube